Accure Accountants:

PERSOONLIJKE SERVICE, ADEQUATE INZET VAN KENNIS, ICT EN ERVARING

Vooruitstrevend kleinschalig en slagvaardig

Ons kantoor kenmerkt zich door een actieve begeleiding van de klanten bij financiële en fiscale zaken. Onze rol is daarbij niet beperkt tot puur het samenstellen van financiële overzichten of belastingaangiften. Wij hebben ook een mening over uw financiën en sparren met de ondernemers om zo sturing te geven aan financiële keuzes die het best passend zijn.

Daarnaast hebben wij ook zeer bruikbare kennis en ervaring over de gehele breedte van een onderwerp. Bijvoorbeeld het verwerken van de salarisadministratie, daar hoort voor ons vanzelfsprekend bij de kennis/interpretatie van CAO's, het opstellen of ontbinden van arbeidsovereenkomsten, het slim inzetten van de werkkostenregeling en ondersteuning bij rëintegratie trajecten bij ziekte.

Vooruitstrevend zijn wij door continue de actuele zaken helder voor u in beeld te hebben zodat u goed kunt inspelen of veranderingen die geregeld door de wet op ons af komen. Tevens is een belangrijke rol weggelegd voor de ICT, wij verwerken grotendeels digitaal de financiële zaken en zetten uw en onze ICT daarbij zo slim mogelijk in.

Kleinschalig is in onze ogen een sterk punt dat passend is voor de klanten die aan ons kantoor zijn verbonden. Er is een persoonlijke en vertrouwelijke band, die is ook nodig om de klanten stevig bij te kunnen staan. Een nadeel van teveel versnippering van de diensten over verschillende specialisten is dat niemand goed het totaalbeeld in de gaten houdt. Wij kiezen ervoor om u in contact te brengen met vaste aanspreekpunten, zij zorgen indien nodig achter de schermen voor inzet van specialistische kennis.

Tenslotte komt onze slagvaardigheid naar voren doordat wij in goede en in mindere tijden altijd pal achter uw belangen blijven staan. Bijvoorbeeld bij acute liquiditeitsproblemen bedenken wij met u samen direct te nemen maatregelen om de cashflow weer in evenwicht te brengen. Een ander voorbeeld kan zijn dat er een fiscaal probleem naar voren komt. Wij staan achter de belangen van de klant en zullen dan ook altijd binnen de wet-/regelgeving de standpunten van de klant stevig kunnen onderbouwen. Desnoods onderhandelen we om tot een deal of tot een haalbare betalingsregeling te komen.